nep dong

Nẹp đồng.

nep dong

Nẹp đồng trang trí.

Nẹp đồng bo thảm, bo viền sàn.
Nẹp đồng chữ T, chữ L, chữ V.

Hiển thị một kết quả duy nhất