Nẹp nhôm chữ U12Compare

Nẹp nhôm chữ U12 – dùng trang trí nội thất.

nep U , nẹp chữ U, nep U12