nẹp đồng

Nẹp đồng.

Nẹp đồng chống trơn.

Nẹp đồng trang trí.

Nẹp đồng bo thảm, bo viền sàn.
Nẹp đồng chữ T, chữ L, chữ V.

Hiển thị tất cả 3 kết quả