8 ĐẶC ĐIỂM CỦA NẸP NHÔM CHỮ L ĐEM ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CAO