LA INOX

La inox Trang Trí hay chính là nẹp chữ T đã được bỏ phần chân.

Dễ dàng lắp đặt hơn đối với những nơi không cho phép cắt hay xẻ rãnh để thi công nẹp chữ T

Hiển thị tất cả 3 kết quả