TIẾN HÀNH LẮP ĐẶT NẸP CHỐNG TRƠN THEO 2 CÁCH PHỔ BIẾN