Nẹp nhựa bo gócCompare

Sản phẩm Nẹp nhựa bo góc ngoài chữ V và V cong.

Nẹp nhựa YS dùng được cho tấm gạch ốp, đá dày 1cm

Nẹp nhựa chữ V có các kích thước cạnh 2cm & 3 cm

nep nhua, nẹp nhựa, nẹp V nhựa